Πολυμήχανο - Main Section

Πολυμήχανο - Main Component

ΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βελτιώστε τις σχέσεις με τους συνεργάτες σας. Δεν υπάρχει λόγος να κοιτάτε το ρολόι σας την ώρα που έρχονται ή φεύγουν. Αφήστε αυτή τη δουλειά να την κάνει ένας ηλεκτρονικός χρονομέτρης.

Πλεονεκτήματα:    

  1. Αξιόπιστη καταγραφή της ώρας Εισόδου και Εξόδου κάθε εργαζομένου από το χώρο εργασίας του.
  2. Αντικειμενικότητα. Το ρολόι προσωπικού καταγράφει και υπολογίζει τις πραγματικές ώρες εργασίας κάθε εργαζομένου χωρίς να μεροληπτεί για κανένα.
  3. Αίσθηση πειθαρχίας και δικαιοσύνης στο προσωπικό.
  4. Εργαλείο που προσφέρει σημαντική βοήθεια στην οργάνωση και διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού σας.

Πολυμήχανο - Bottom info