Πολυμήχανο - Main Section

Πολυμήχανο - Main Component

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Η χρήση ΕΑΦΔΣΣ για κάθε μηχανογραφημένη επιχείρηση, είναι η λύση με το πιο χαμηλό κόστος κτήσης και με μηδενικό κόστος συντήρησης. Είναι το μόνο μέσο, ελεγμένο τεχνικά και πιστοποιημένο από το Υπουργείο Οικονομικών με άδεια καταλληλότητας, που διασφαλίζει με αδιαμφισβήτητο και νομοθετημένο τρόπο την επιχείρηση: έναντι των ελεγκτικών οργάνων της Πολιτείας, έναντι των πελατών και προμηθευτών της και τέλος από κάθε κακόβουλη σκέψη εκ των έσω.

Ταυτόχρονα,

  1. δεν αλλάζει στο παραμικρό τη διαδικασία λειτουργίας του λογιστηρίου της επιχείρησης
  2. δεν επιβαρύνεται με ανθρωποώρες και κρυφά κόστη,
  3. αποφεύγονται τα ανθρώπινα λάθη και
  4. επιβαρύνεται με το πλέον χαμηλό κόστος αναβάθμισης (αν η ΕΑΦΔΣΣ είναι παλιά) και αυτό εφάπαξ, χωρίς επαναλαμβανόμενα συμβόλαια υποστήριξης.

Από το 2003 που με σχετικό νόμο το υπουργείο οικονομικών υποχρέωσε την τοποθέτηση ΕΑΦΔΣΣ σε όλες τις επιχειρήσεις που εκδίδουν μηχανογραφικά τα τιμολόγια τους, έχουμε εγκαταστήσει και υποστηρίζουμε τεχνικά πάνω από 2.000 ΕΑΦΔΣΣ.

TAX AGENT

Συνεργασία με εμπορικές εφαρμογές Softone & Unisoft.

Πολυμήχανο - Bottom info