Πολυμήχανο - Main Section

Πολυμήχανο - Main Component

ΦΟΡΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ VECTOR NLD-W

Κωδικός: 20.015
272.80 €

Φορητός Ζυγός Μπαταρίας – Ρεύματος

  • Λειτουργεί μέσω μετασχηματιστή AC 220V  ή με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία  6V/4Ah διάρκειας συνεχούς λειτουργίας 90 ωρών με απενεργοποιημένη την λειτoυργία (backlight).
  • Ευανάγνωστη οθόνη LCD (backlight) με μεγάλα ψηφία ύψους  24mm.
  • Στιβαρή κατασκευή μεγάλης αντοχής με προστασία από υπερφορτώσεις και κρούσεις.
  • Υψηλή προστασία κατά υγρασίας και σκόνης.
  • Ζύγιση  σε kg/lb.
  • Διαθέτει λειτουργία ελέγχου βάρους με ηχητικό σήμα εντός ή εκτός ορίων στόχου, επιλεγόμενο από τον χειριστή.
  • Ζύγιση με 1 δυναμοκυψέλη, υψηλής πιστότητας και μεγάλης αντοχής.
  • Ανοξείδωτο τάσι διαστάσεων : 300mm x 400mm.
  • Ζυγιστική ικανότητα: 60kg με υποδιαίρεση 10g

Πολυμήχανο - Bottom info

Συζητάμε και επιλέγουμε μαζί σας την καλύτερη λύση μηχανοργάνωσης