Πολυμήχανο - Main Section

Πολυμήχανο - Main Component

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ CASIO HR-8RCE

Κωδικός: 19.016
Προμηθευτής: CASIO
40.30 €
  • Ευδιάκριτη μεγάλη οθόνη 12 ψηφίων
  • Ταχύτητα εκτύπωσης 2,0 γραμμές / δευτερόλεπτο
  • Διπλό σύστημα τροφοδοσίας (Μπαταρίες ή μετασχηματιστής ρεύματος)
  • Δυνατότητα υπολογισμών με ποσοστό φόρου
  • Key Rollover για γρήγορη με ακρίβεια πληκτρολόγηση
  • Υπολογισμός κόστους-κέρδους (cost/cell/margin)
  • 150 βήματα διόρθωσης υπολογισμών
  • Επιλογή εκτύπωσης ενός υπολογισμού μετά από όλες τις λειτουργίες (max 150 βήματα)
  • Επιλογή εκτύπωσης ενός υπολογισμού όσο συχνά θέλουμε (max 150 βήματα)
  • Μέτρηση ειδών

Πολυμήχανο - Bottom info

Συζητάμε και επιλέγουμε μαζί σας την καλύτερη λύση μηχανοργάνωσης