Πολυμήχανο - Main Section

Πολυμήχανο - Main Component

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ CASIO DR-320 RE

Κωδικός: 19.021
96.72 €
 • Τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα
 • Πλήκτρο εσωτερικής υφαίρεσης Mark up/Mark down
 • Δίχρωμη εκτύπωση με μελανωτήρα
 • Δυνατότητα υπολογισμών με ποσοστό φόρου
 • Key rollover για γρήγορη με ακρίβεια πληκτρολόγηση
 • Δυνατότητα μετατροπής Ευρώ σε εθνικό νόμισμα και αντίστροφα
 • Πλήκτρο διόρθωσης ξεκινώντας από το τελευταίο ψηφίο
 • Υπολογισμός κόστους-κέρδους (cost/sell/margin)
 • Πλήκτρο Delta %
 • Ενσωματωμένη back up μπαταρία
 • Μέτρηση ειδών
 • Επιλογή εκτύπωσης ενός υπολογισμού μετά από όλες τις λειτουργίες (max 150 βήματα)
 • Επιλογή εκτύπωσης ενός υπολογισμού όσο συχνά θέλουμε (max 150 βήματα)
 • Εμφάνιση ημερομηνίας και ώρας στο τύπωμα
 • Οθόνη 14 ψηφίων
 • Ταχύτητα αθόρυβης εκτύπωσης 3,5 γραμμές / δευτερόλεπτο
 • Υπολογισμός μέσου όρου
 • Πλήκτρο '000'

Πολυμήχανο - Bottom info

Συζητάμε και επιλέγουμε μαζί σας την καλύτερη λύση μηχανοργάνωσης