Πολυμήχανο - Main Section

Πολυμήχανο - Main Component

Σας ενημερώνουμε ότι από 1-1-2014 κυκλοφόρησαν οι ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, οι οποίες είναι προς διάθεση στο κατάστημά μας. Οι μηχανές νέων προδιαγραφών ανταποκρίνονται στην ΠΟΛ. 1220/12, (ΦΕΚ 3513) και έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν φορολογικά δεδομένα απευθείας στη Γ.Γ.Π.Σ., μόλις αυτό θα ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

Θα είναι ευχαρίστησή μας να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πολυμήχανο - Bottom info